Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Leeuwarder Shantykoor kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt.

Het Leeuwarder Shantykoor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam –
Uw adresgegevens –
Uw telefoonnummer –
Uw e-mailadres –
Uw geboortedatum-

Waarom het Leeuwarder Shantykoor deze gegevens nodig heeft

Het Leeuwarder Shantykoor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang het Leeuwarder Shantykoor deze gegevens bewaart 

Het Leeuwarder Shantykoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van het website bezoek

Op de website van het Leeuwarder Shantykoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Leeuwarder Shantykoor gebruikt deze informatie om de werking van de eigen website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Leeuwarder Shantykoor. Leeuwarder Shantykoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Leeuwarder Shantykoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op het Leeuwarder Shantykoor via

https://www.leeuwardershantykoor.nl is een website van het Leeuwarder Shantykoor en is als volgt te bereiken:

Tongerboutstrjitte 5
9015 ET Stiens
Tel: 06 25241427
swa.roelofsma@planet.nl

KVK: 01098095